stan na wrzesień 2017

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce jest placówką Powiatu Słupskiego, a wartość jego majątku wynosi 1 263 142,29 zł w tym:

 

Budynek internatu 899 547,29zł

Drogi, place, chodniki 11 787,00zł

Ogrodzenie 5 610,00 zł

Grunty 254 686,00zł

Suszarka 6 000,00zł

Aparat EEG BIOFEEDBACK 12 412,00zł

Tablica Interaktywna SMART BOARD 3 500,00zł

Samochód Ford Transit 58 100,11zł

Pralnicowirówka 11 500,00zł