Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula dla kandydata na pracownika Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, 76-270 Ustka, ul. Wróblewskiego 5

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 59 8418557  lub adresem email ido@powiat.slupsk.pl

3) Celem przetwarzania jest proces rekrutacji.

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.