Redakcja

 

REKRUTACJA

          Nabór do placówki trwa cały rok, Wychowankowie kierowani są do ośrodka na wniosek rodzica poparty orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Ośrodek nasz funkcjonuje w ramach polskiego systemu edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

            Pani Katarzyna Kawińska

            Pani Katarzyna Ornawka

            Poniedziałek – piątek      8.00 – 15.00

            Tel. 59 814 40 49

Posiadamy jeszcze wolne miejsca!

 

 

Charakterystyka placówki

          Od września 2019 roku Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce przeznaczony jest dla młodzieży uczęszczającej do klasy VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. 

          MOS w Ustce udziela pomocy młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub demoralizacją. Głównym problemem, z jakim trafiają do nas dzieci to trudności w nauce w szkołach rejonowych oraz nieumiejętność odnalezienia siebie w środowisku.