Kierownictwo i pracownicy

Dyrektor:

 Małgorzata Duda - Banach

Tel. (59) 814 40 49 w. 28

 

Wicedyrektor:

 Monika Jurek