Budżet

Plan wydatków i dochodów na 2021 r.

Plan wydatków na 2021 r. - 2 931 545 zł.

Plan dochodów na 2021r. - 190 694 zł.