REJESTRY PROWADZONE W PLACÓWCE:

1. Rejestr wydanych świadectw

2. Rejestr wydanych legitymacji szkolnych

3. Rejestr wydanych zaświadczeń dla uczniów

4. Rejestr nieobecności w pracy

5. Rejestr faktur wpływających

6. Rejestr faktur sprzedaży

7. Rejestr umów

8. Rejestr wydanych delegacji

9. Rejestr zatrudnionych nauczycieli

10. Rejestr zatrudnionych pracowników administracji i obsługi

11. Rejestr skarg i wniosków

12. Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

13. Rejestr zarządzeń dyrektora

14. Księga zastępstw

15. Księga absolwentów

16. Księga uczniów

17. Księga kontroli

18. Rejestr kancelaryjny

19. Rejestr druków ścisłego zarachowania

20. Księga zbiorów bibliotecznych

21. Księga inwentarzowa

22. Księga wyjść

23. Rejestr wypadków