liczba miejsc w MOS

 

Rok Szkolny 2020/2021

Liczba miejsc w internacie: 72

 

 

Klasa VI Szkoły podstawowej nr 4: 12

Klasa VII Szkoły Podstawowej nr 4: 24 

Klasa VIII Szkoły Podstawowej nr 4: 36