Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który od 1 stycznia 2005 r. wszedł w skład Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce, jest jednostką prowadzoną przez Powiat Słupski. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Akt założycielski – Uchwała nr XVII/106/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpoczęcia działalności z dniem 1 września 2004 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112),
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Alicja Rąpalska
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2009-09-03, godz. 11:34)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-03-31, godz. 17:19)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 429104