Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

DokumentOdwiedzin
test1
Redakcja110523
Organy Bursy Młodzieżowej4726
Dane teleadresowe21929
Dni i godziny otwarcia17184
Status prawny925
Organy bursy5705
Statut Bursy Młodzieżowej1195
Regulamin organizacyjny6134
Informacja o majątku6194
Dane teleadresowe1030
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce8411
Przedmiot działalności i kompetencje5476
Informacje o majątku1
Kierownictwo i pracownicy17311
Przedmiot działalności i kompetencje1649
Cennik usług922
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce74
Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych47
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO42
program nauczania12127
oddziały21857
Ogłoszenie24
miejsca5079
opłaty5092
opłaty5029
Statut MOS w Ustce5526
Organy MOS5104
Ogłoszenie o wyborze oferty14
Ogłoszenie II18
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO218
Rejestry4240
Wychowawcy MOS7702
13453
766
6462
Ogłoszenie o zamówieniu28
SIWZ12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty53
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym175
SIWZ93
Pytania dot. ogłoszenia o przetargu66
Zmiana SIWZ 20.04.20099
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Informacja o podpisaniu umowy61
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/200952
Informacje ogólne1
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Polonez Truck Roy10
status prawny12751
Organy MOS17336
liczba miejsc w MOS22564
Wykaz dokumentów i rzeczy wymaganych przy przyjęciu do MOS27287
opłaty3117
informacje74
13500
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera339
Regulamin przyjmowania, przenoszenia i zwalniania wychowanków MOS w Ustce3632
Ogłoszenie o wyborze partnera90
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych1
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy17
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce12478
Zapytanie ofertowe meble32
Zapytania ofertowe 16
wyjaśnienie zapytanie ofertowe usługa hotelowa9
wybór najkorzystniejszej oferty10
Wybór najkorzystniejszej oferty 13.05.201112
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów kancelaryjnych33
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy materiałów promocyjnych460
Biuro projektu1063
Założenia projektu MOS-t w przyszłość10120
PYTANIA DO POSTĘPOWANIA67
wybór najkorzystniejszej oferty - materiały kancelaryjne60
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Przetarg nieograniczony na wykonanie badań naukowych202
Informacja z sesji otwarcia ofert MOS.MOS-t.2.201191
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe usługi kurierskie1931
Ogłoszenie o naborze eksperta do konsultacji wypracowywanych nażędzi72
nabór na ewaluatora do dokonania analizy wypracowanych w projekcie narzędzi75
Nabór pracowników do opracowania ostatecznej wersji produktu21
Nabór na walidatora26
Nabór na eksperta17
II nabór na eksperta25
Zapytanie ofertowe 13
Zapytanie ofertowe10
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo osoby na stanowisko Specjalisty ds promocji włączania i upowszechniania9
REGULAMIN NAGRÓD I KAR2714
Regulamin pracy MOS Ustka2756
SYSTEM OCENIAJĄCO-MOTYWACYJNY MOS Ustka 1494
Wybór najkorzystniejszej oferty51
Nabór osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych42
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych261
Regulamin ZFŚS2168
Ustka: Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 2014.215
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1/2014 32
Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 201431
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 3/2014 5147
STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W USTCE5235
627
Program wychowawczy8123
Program Profilaktyki7510
Ewaluacja zewnętrzna 2015166
Raport z ewaluacji zewnętrznej 20155761
STATUT MOS4062
Pedagog MOS7426
System Motywacyjny MOS3142
Procedury3045
Regulamin Pobytu3363
Kontrakt2723
TAŻ - Trening Alternatyw Życiowych13815
Koło Wokalne2
Koło Wokalne3151
Koło Akwarystyczne5950
Koło Sportowo - Turystyczne6042
Koło Teatralne4154
Klub Wolontariatu13019
Koło Kulinarne5751
Doradztwo Zawodowe6009
MOSO-WIEŚCI 6325
Koło Wokalne13237
Poszukujemy na staż do pracy biurowej165
2013-142270
2014-152231
2015-162310
2016-172353
stan na wrzesień 20175204
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego324
Statut MOS396
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO92
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO95
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO675
Zapytanie ofertowe1598
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem "552
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego151
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego240
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. "92
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ37
Informacja z otwarcia oferty40
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY21
Zawiadomienie o podpisaniu umowy20
Statut Mos w Ustce865
Zapytanie ofertowe1839
Zapytanie ofertowe2082
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy3545
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców3682
Klauzula informacyjna o monitoringu3444
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego266
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020"574
Pytania dotyczące przetargu 20
Zmiana załącznika do SIWZ9
Informacja z otwarcia oferty363
Informacja o unieważnieniu przetargu34
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020 r."149
Statut listopad 20197904
Informacja o udzieleniu zamówienia101
Bilans - 2018 rok2981
Zarządzenie Nr 1/n/20201411
Zarządzenie Nr 2/n/20201394
Zarządzenie Nr 3/n/20201374
Zarządzenie Nr 4/n/20201333
Zarządzenie Nr 5/n/20201304
Zarządzenie Nr 6/n/20201281
Ogłoszenie o naborze nauczyciela muzyki190
Zarządzenie Nr 7/n/20201244
Zarządzenie Nr 8/n/20201313
Ogłoszenie258
Zarządzenie Nr 9/n/20201087
Zarządzenie Nr 10/n/20201128
Zarządzenie Nr 11/n/20201084
informacja o nieudzieleniu zamówienia21
Ogłoszenie1020
Zarządzenie Nr 12/n/20201065
Informacja z otwarcia ofert1000
Informacja o udzieleniu zamówienia984
Plan postępowań 2021 rok2322
Zarządzenie Nr 13/n/20201016
Klauzula informacyjna o BIP2254
Zarządzenie Nr 1/20211476
Redakcja BIP1993
Raport2266
Raport2250
deklaracja1817
Kontrole2469
Inspektor Danych Osobowych1889
Budżet2021
Wniosek o dostęp do informacji publicznej1853
2019-20903
Zarządzenie Nr 2/2021786
Zarządzenie Nr 3/2021974
Zarządzenie Nr 4/2021798
Zarządzenie Nr 5/2021891
Zarządzenie Nr 6/2021826
Zarządzenie Nr 7/2021864
Razem668979

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 677047