Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

DokumentOdwiedzin
test1
Redakcja111893
Organy Bursy Młodzieżowej4816
Dane teleadresowe22215
Dni i godziny otwarcia17416
Status prawny925
Organy bursy5786
Statut Bursy Młodzieżowej1195
Regulamin organizacyjny6214
Informacja o majątku6276
Dane teleadresowe1030
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce8489
Przedmiot działalności i kompetencje5551
Informacje o majątku1
Kierownictwo i pracownicy17606
Przedmiot działalności i kompetencje1649
Cennik usług922
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce74
Nabór na stanowisko PSYCHOLOGA w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii przy Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych47
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO42
program nauczania12127
oddziały22091
Ogłoszenie24
miejsca5152
opłaty5175
opłaty5096
Statut MOS w Ustce5526
Organy MOS5176
Ogłoszenie o wyborze oferty14
Ogłoszenie II18
Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO218
Rejestry4320
Wychowawcy MOS7702
13700
766
6462
Ogłoszenie o zamówieniu28
SIWZ12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty53
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym175
SIWZ93
Pytania dot. ogłoszenia o przetargu66
Zmiana SIWZ 20.04.20099
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Informacja o podpisaniu umowy61
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/200952
Informacje ogólne1
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu Polonez Truck Roy10
status prawny13002
Organy MOS17557
liczba miejsc w MOS22786
Wykaz dokumentów i rzeczy wymaganych przy przyjęciu do MOS27751
opłaty3117
informacje74
13729
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera339
Regulamin przyjmowania, przenoszenia i zwalniania wychowanków MOS w Ustce3632
Ogłoszenie o wyborze partnera90
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych1
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy17
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce12478
Zapytanie ofertowe meble32
Zapytania ofertowe 16
wyjaśnienie zapytanie ofertowe usługa hotelowa9
wybór najkorzystniejszej oferty10
Wybór najkorzystniejszej oferty 13.05.201112
Zapytanie ofertowe - dostawa materiałów kancelaryjnych33
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy materiałów promocyjnych460
Biuro projektu1063
Założenia projektu MOS-t w przyszłość10357
PYTANIA DO POSTĘPOWANIA67
wybór najkorzystniejszej oferty - materiały kancelaryjne60
Informacja z sesji otwarcia ofert56
Przetarg nieograniczony na wykonanie badań naukowych202
Informacja z sesji otwarcia ofert MOS.MOS-t.2.201191
Ogłoszenie - zapytanie ofertowe usługi kurierskie1931
Ogłoszenie o naborze eksperta do konsultacji wypracowywanych nażędzi72
nabór na ewaluatora do dokonania analizy wypracowanych w projekcie narzędzi75
Nabór pracowników do opracowania ostatecznej wersji produktu21
Nabór na walidatora26
Nabór na eksperta17
II nabór na eksperta25
Zapytanie ofertowe 13
Zapytanie ofertowe10
Ogłoszenie o naborze na zastępstwo osoby na stanowisko Specjalisty ds promocji włączania i upowszechniania9
REGULAMIN NAGRÓD I KAR2714
Regulamin pracy MOS Ustka2756
SYSTEM OCENIAJĄCO-MOTYWACYJNY MOS Ustka 1494
Wybór najkorzystniejszej oferty51
Nabór osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych42
Ogłoszenie o unieważnieniu naboru osoby do przeprowadzenia działań lobbingowych261
Regulamin ZFŚS2168
Ustka: Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 2014.215
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 1/2014 32
Dostawa mięsa, drobiu, wędlin dla Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce na rok 201431
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 3/2014 5147
STATUT MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII W USTCE5235
627
Program wychowawczy8348
Program Profilaktyki7730
Ewaluacja zewnętrzna 2015166
Raport z ewaluacji zewnętrznej 20155845
STATUT MOS4062
Pedagog MOS7659
System Motywacyjny MOS3230
Procedury3129
Regulamin Pobytu3446
Kontrakt2800
TAŻ - Trening Alternatyw Życiowych14037
Koło Wokalne2
Koło Wokalne3232
Koło Akwarystyczne6169
Koło Sportowo - Turystyczne6245
Koło Teatralne4237
Klub Wolontariatu13228
Koło Kulinarne5985
Doradztwo Zawodowe6238
MOSO-WIEŚCI 6552
Koło Wokalne13469
Poszukujemy na staż do pracy biurowej165
2013-142354
2014-152313
2015-162390
2016-172450
stan na wrzesień 20175433
Konkurs na stanowisko Głównego Księgowego324
Statut MOS396
Ogłoszenie o naborze na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO92
NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO95
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA ADMINISTRACYJNEGO675
Zapytanie ofertowe1598
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego38
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia w oparciu o dzierżawę wyposażonej w urządzenia i sprzęt kuchni wraz z zapleczem "552
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu48
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego151
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego240
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2019r. "92
ZMIANA ZAŁĄCZNIKA DO SIWZ37
Informacja z otwarcia oferty40
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY21
Zawiadomienie o podpisaniu umowy20
Statut Mos w Ustce865
Zapytanie ofertowe1919
Zapytanie ofertowe2168
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy3757
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców3909
Klauzula informacyjna o monitoringu3666
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego39
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego266
Ogłoszenie o zamówieniu "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020"574
Pytania dotyczące przetargu 20
Zmiana załącznika do SIWZ9
Informacja z otwarcia oferty363
Informacja o unieważnieniu przetargu34
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną "Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2020 r."149
Statut listopad 20198181
Informacja o udzieleniu zamówienia101
Bilans - 2018 rok3211
Zarządzenie Nr 1/n/20201499
Zarządzenie Nr 2/n/20201473
Zarządzenie Nr 3/n/20201470
Zarządzenie Nr 4/n/20201419
Zarządzenie Nr 5/n/20201381
Zarządzenie Nr 6/n/20201366
Ogłoszenie o naborze nauczyciela muzyki190
Zarządzenie Nr 7/n/20201326
Zarządzenie Nr 8/n/20201396
Ogłoszenie258
Zarządzenie Nr 9/n/20201165
Zarządzenie Nr 10/n/20201208
Zarządzenie Nr 11/n/20201166
informacja o nieudzieleniu zamówienia21
Ogłoszenie1118
Zarządzenie Nr 12/n/20201142
Informacja z otwarcia ofert1091
Informacja o udzieleniu zamówienia1069
Plan postępowań 2021 rok2520
Zarządzenie Nr 13/n/20201097
Klauzula informacyjna o BIP2448
Zarządzenie Nr 1/20211544
Redakcja BIP2197
Raport2487
Raport2479
deklaracja2019
Kontrole2693
Inspektor Danych Osobowych2083
Budżet2231
Wniosek o dostęp do informacji publicznej2053
2019-20980
Zarządzenie Nr 2/2021854
Zarządzenie Nr 3/20211053
Zarządzenie Nr 4/2021876
Zarządzenie Nr 5/2021966
Zarządzenie Nr 6/2021907
Zarządzenie Nr 7/2021957
Razem683110

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 691178