Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
2021 r.
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
2020
2021
Uchwały Rady Pedagogicznej
Uchwały rady pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Bilans - 2018 rok
Budżet
Kontrole
Kontrole
Zamówienia publiczne
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Świadczenie usługi żywienia wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce z dzierżawą kuchni w 2021 roku - 2
Plan postępowań o udzielenie zamówienia
rok 2021
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu
Klauzula informacyjna o BIP
Inspektor Danych Osobowych
Redakcja BIP
Redakcja BIP
Deklaracja dostępności
Deklaracja
Raport o stanie dostępności MOS
Raport o stanie dostępności MOS - szkoła
Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP
Wniosek o dostęp do informacji publicznej

Problem

Wychowankowie MOS po ukończeniu nauki w ośrodku w większości przypadków nie podejmują dalszej nauki lub po jej podjęciu nie kończą jej. Niski poziom wykształcenia utrudnia im znalezienie pracy. Na podstawie badania przeprowadzonego przez GUS "Wejście ludzi młodych na rynek pracy" (2009) wynika iż najwyższa stopa bezrobocia występuje w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym. Co więcej wskaźnik ten tylko nieznacznie zmniejsza się wraz z wiekiem badanych.

Kolejnym problemem jest niewystarczająca ilość wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Według raportu Manpower "Niedobór talentów" (2010) 51% pracodawców deklaruje problemy ze znalezieniem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. W ciągu trzech edycji badania najbardziej poszukiwanymi pracownikami są wykwalifikowani pracownicy fizyczni - m.in. elektrycy, cieśle, stolarze, murarze, hydraulicy czy spawacze.

Beneficjenci

Użytkownikami wypracowanych w projekcie narzędzi będą przede wszystkim Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii oraz organizacje zrzeszające pracodawców prowadzące przygotowanie zawodowe. Wypracowane narzędzia uzupełnią podejmowane przez te organizacje działania oraz wzmocnią ich efekty.

W ramach projektu upowszechnianiem i włączeniem objętych zostanie 9 placówek MOS, oferujących naukę na poziomie gimnazjalnym oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz 5 izb rzemieślniczych, na terenie działania których znajdują się wymienione wyżej placówki MOS. Dzięki posiadanemu zapleczu dydaktycznemu i technicznemu będą one mogły wprowadzić w życie produkty wypracowane w projekcie.

Odbiorcami wypracowanych w projekcie narzędzi są uczniowie w ostatnim roku nauki gimnazjum przy MOS. Przy czym ostatni rok nauki oznacza zarówno uczniów klas III jak i wychowanków kończących 18 rok życia, którzy według prawa kończą obowiązek. Powodem objęcia działaniami tej grupy jest poszerzające się zjawisko degradacji społecznej jak i trudności w poruszaniu się na rynku pracy i wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel główny

Celem głównym projektu jest wypracowanie narzędzi które ułatwią młodzieży MOS wejście na rynek pracy, oraz wyborze przez nich alternatywnej ścieżki życia.

 

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: MOS-t
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2011-06-02, godz. 13:15)
Modyfikacja: Alicja Rąpalska (2011-05-25, godz. 21:34)
Odwiedzin: 10356

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 691160