Mlodziezowy Osrodek Socjoterapii w Ustce
Biuletyn Informacji PublicznejMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce www.mos.ustka.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt "MOS-t w przyszłość. Wypracowanie nowych form aktywizacji zawodowej dla wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii"
Regulaminy
Dane teleadresowe
Dni i godziny otwarcia
Statut Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce
Kierownictwo i pracownicy
Psycholog
Pedagog
Rejestry i ewidencje
Przetargi
Oferty pracy
Status prawny
Organy MOS
Liczba miejsc
Dokumenty wymagane przy przyjęciu do placówki
Sprawozdania z działalności MOS
2015/2016
Galeria
Koło Sportowe
Koło Akwarystyczne
Trening Alternatyw Życiowych
Klub Wolontariatu
Koło Wokalne
Koło Kulinarne
Doradztwo Zawodowe
MOSO-WIEŚCI
Szkoła Podstawowa nr 4
Program nauczania
Liczba oddziałów
Programy
Program wychowawczy
Program Profilaktyki
Majątek
stan na wrzesień 2017
Zarządzenia dyrektora
Uchwały Rady Pedagogicznej
Kontrola Zarządcza
Kontrole
wewnętrzne
zewnętrzne
Zapytania ofertowe
RODO
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców
Klauzula informacyjna o monitoringu

Do MOS w Ustce przyjmuje się młodzież, uczniów klasy III gimnazjum oraz klas VI, VII i VIII szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 roku życia, w normie intelektualnej i zdrowotnej ( psychicznej i fizycznej), mających uregulowaną sytuację w zakresie opieki prawnej, nie skazanych wyrokiem sądem za czyny karalne oraz taką, przeciwko której nie toczy się żadne postępowanie sądowe.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

 

LISTA DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W TRAKCIE PROCESU REKRUTACJI:

1.    Umotywowany wniosek (prośba) rodziców lub prawnych opiekunów o przyjęcie dziecka do MOS. Podpisany przez oboje rodziców, jeżeli mają oboje władze rodzicielską. Jeżeli ktoś z rodziców ma odebraną władzę rodzicielską to wymagane jest stosowne postanowienie sądu. (w załączniku do pobrania)

2.    Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno -pedagogiczną oraz aktualne badania psychologiczne.

3.    Ostatnie świadectwo szkolne i aktualny odpis arkusza ocen + świadectwo szkolne z ukończenia szkoły podstawowej.

4.    Opinia pedagoga, psychologa lub wychowawcy klasy.

5.    Oświadczenie dot. stanu zdrowia dziecka (w tym ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewlekłych, stałego przyjmowania leków i leczenia psychiatrycznego). (w załączniku do pobrania)

6.    Dokumentacja medyczna, w tym: karta zdrowia i szczepień.

7.    Akt urodzenia i poświadczenie zameldowania oraz numer PESEL.

8.    Aktualny wywiad środowiskowy (w przypadku gdy ustanowiony jest kurator + postanowienie sądu o jego ustanowieniu).

9.    Skierowanie do MOS wystawione przez właściwego starostę (można dostarczyć po otrzymaniu decyzji o przyjęciu).

10.  Oświadczenie dotyczące ewentualnych konfliktów z prawem. (w załączniku do pobrania)

11.  Zdjęcia legitymacyjne (1 szt.) (aktualne).

12.  Opinia RODK (jeżeli było przeprowadzone badanie).

WYKAZ RZECZY WYMAGANYCH PRZY PRZYJĘCIU

WYCHOWANKA DO MOS W USTCE

  1. Komplet pościeli

  2. Ręczniki

  3. Środki higieny osobistej

  4. Środki czystości

  5. Plecak

  6. Artykuły szkolne

  7. Obuwie sportowe i strój na zajęcia wychowania fizycznego,strój kąpielowy na basen

 

 

PROCEDURY UMIESZCZENIA DZIECKA  

W MŁODZIEŻOWYM OŚRODKU SOCJOTERAPII

W USTCE

 

Aby umieścić dziecko w naszej placówce należy:

 

 

Skontaktować się z nami. Przekażemy Państwu wszystkie szczegóły i pomożemy w załatwianiu formalności. Udzielimy również wstępnej informacji, czy dziecko może być przyjęte do MOS.

 

 

 

Złożyć wniosek do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym w miejscu Państwa zamieszkania. Poradnia powinna Państwu udzielić wszelkich informacji i określić jaki jest czas wydania orzeczenia.

 

 

 

Jeżeli posiadają Państwo już orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej kwalifikujące dziecko do umieszczenia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii należy zgłosić się z nim do Starostwa Powiatowego bądź urzędu miasta w miejscu Państwa zamieszkania. Można przekazać w starostwie/urzędzie informację, iż uzgodniliście Państwo przyjęcie dziecka do naszej placówki. Pracownicy starostwa/urzędu będą już prowadzić dalej procedurę związaną ze skierowaniem.

 

 

 

Następnie należy złożyć wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami ( wzory pism oraz wykaz niezbędnych dokumentów dostępne na stronie internetowej ośrodka) do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce. Będziemy się z Państwem kontaktować i na bieżąco informować o postępach w procesie rekrutacji

 

 

 

Po wydaniu dokumentu (skierowania przez Starostę) ustalimy datę dowiezienia dziecka do MOS. Podamy, jakie dokumenty należy jeszcze dostarczyć do Ośrodka.

 

 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Katarzyna Kawińska

      poniedziałek  8.00 - 12.00

      czwartek          8.00 - 13.00

      piątek                 12.00 - 14.00

  

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Łukasz Stanisławski
Udostępnił: Alicja Rąpalska (2009-09-03, godz. 11:34)
Modyfikacja: Joanna Kowalska (2019-10-01, godz. 08:21)
Nazwa plikuRozmiar
Regulamin rekrutacji.docx19,36 kB
Procedury umieszczenia dziecka w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.docx19,46 kB
Oświadczenie o stanie zdrowia.docx13,65 kB
Oświadczenie o niekaralności.docx15,15 kB
Wniosek o przyjęcie do MOS.docx57,21 kB

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 429102